Liikmeks astumine

ENL liikmeks saavad olla nahakunsti valdkondades aktiivselt tegutsevad või tegutsenud loovisikud. Liikmeks astumiseks tuleb esitada ENL juhatusele avaldus ja loominguline portfoolio (soovitavalt digitaalses vormis). Liikmete vastuvõtt toimub juhatuse otsusega. Vastuvõetud liige tutvustab ennast ja oma portfooliot vastuvõtmisele järgneval ENL üldkoosolekul.

Täpsemalt vaadake: AVALIK TEAVE – ENL põhikiri p.7.1 – 8.3 või kontakteeruge nahakunstnike.liit@gmail.com