Sündmused

FRÖLICH PREIS

Saksa köitekunstikorüfee ja estofiil Hans Peter Frölich on teinud annetuse Eesti Nahakunstnike Liidule preemiaraha algkapitaliks.

Eesti Nahakunstnike Liit annab välja auhinna nahakunsti valdkonnas tegutsevale kunstnikule, kes on jooksval aastal paistnud silma näitustegevusega, innovaatiliste ideedega nahakunsti vallas, suurepäraste raamatuköidetega  või suutnud arendada nahakunsti valdkonda muul moel. Preemia suurus on 500 eurot.

 

Preemia väljaandmise kord

Preemia annab välja žürii, mis koosneb vähemalt kolmest nahakunsti valdkonnas pädevat liikmest, ühest kunstiteadlasest ja ühest pressiesindajast.

Kolm liiget valib žüriisse Eesti Nahakunstnike Liidu üldkoosolek.  Žüriikandidaate võivad esitada üldkoosolekule ka nahakunsti valdkonnaga seotud asjatundjad. Eesti Nahakunstnike Liidu juhatus kutsub žüriisse kunstiteadlase ja pressiesindaja.

Žüriis vahetub üks ENL üldkoosoleku poolt valitav liige igal aastal.

Žürii töötab vabatahtlikkuse alusel ning jälgib oma töös häid tavasid. Žürii liige ei saa olla Frölich Preisi preemia kandidaat.

Žüriile esitatakse kandidaate koos materjalide ja põhjendustega vähemalt 1 kuu enne auhinna määramist. Kandidaate võivad esitada kõik nahakunsti valdkonnaga seotud asjatundjad.

Esimene žürii kutsutakse kokku Hans Peter Frölichiga kokkuleppel.

Preemia antakse välja kalendriaasta lõpus.