Käos, Maila
Laas, Ivi
Leesi, Leelo
Lehis, Aino
Lukats, Kaia
Maantoa, Rutt
Maar, Luule
Maarand, Ruuda
Maran-Poll, Helen
Maripuu, Mari
Marks, Reda
Mets, Mall
Mäger, Tiiu
Männa, Piret
Olt, Kaire
Orgusaar, Urmas-Jüri
Paap, Ülle
Piisang, Tiina
Pulk-Piatkowska, Carolyn
Radikainen, Inga
Randla, Elina
Rannamets, Jane
Roostalu, Tähti

Saluvee, Liia
Sander, Anne
Sander, Krista
Sasi, Katrin
Summatavet, Ella
Suude, Naima
ˇuravel, ˇanna
Tafel, Ivi
Taremaa, Signe
Taska, Marje
Teivik, Maie
Torop, Ulla
Tulev-Soots, Tiiu
Turo, Tulvi-Hanneli
Tänav, Rita
Undusk, Maarja
Valk-Falk, Endel
Varik, Urve
Velmre, Lemmi-Silvi
Vetemaa, Eve
Vijar, Tiiu
Voore, Ene
Voss, EstaIN MEMORIAM
Sirje Keva (1947–2012)
Inara Õun (1941–2012)
Minni Patune (1918–2016)
Eva Teemant (1928–2017)
Elo-Reet Järv (1939–2018)
Õie Raudsepp (1932–2018)
Silvi Kalda (1929–2018)